Atompower. AtomPower er et nytt produkt som er beregnet for bruk innenfor varmebehandlingsindustrien.

Navnet AtomPower er varemerket som beskriver sikkerhet, vekt og størrelse sammenlignet
med eksisterende varmebehandlingsutstyr som er på markedet i dag.

AtomPower er en lettvekt strømkilde til varmebehandling og er bygget opp med den aller
nyeste elektronikk teknologi som forsyner varmeelementene som benyttes til
varmebehandling av eksempelvis rør og annet offshore og “onshore”.

Patent nummer: 1102443.7 og tilfredsstiller standarder som IMCA, EMC, NEK 400, med flere.